Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

mł. bryg. mgr inż. Piotr Śmietana

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr Jarosław Lula