Kadra


JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

Dowódca Jednostki 

bryg. mgr inż. Jan Szeląg

Zastępca dowódcy

st. kpt. mgr inż. Edward Gronek


WYDZIAŁ OPERACYJNO – ROZPOZNAWCZY

Naczelnik Wydziału

bryg. mgr inż. Wacław Pasterczyk

Zastępca naczelnika

mł. bryg. mgr inż. Ireneusz Zagórski


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – KWATERMISTRZOWSKI

Naczelnik Wydziału

bryg. mgr Sławomir Madejczyk

Zastępca naczelnika

mł. bryg. mgr inż. Piotr Surmacz


SEKCJA FINANSÓW

Główna księgowa

mgr inż. Justyna Nosal