Powołania na stanowiska komendanta i zastępcy w KP PSP w Jaśle

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotra Śmietanę.
Szef podkarpackich strażaków powołał także na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Jarosława Lulę.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akty powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec.

Zdjęcia: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Opracowanie: st. str. Dariusz Piekuś, KP PSP w Jaśle