Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły” w powiecie jasielskim

W dniu 28 sierpnia w ramach projektu „Bezpieczny Powrót do Szkoły” na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle przywiezione zostały środki ochrony indywidualnej dla szkół z Agencji Rezerw Materiałowych. Łącznie dostarczono ponad 4,5 tysiąca litrów płynu dezynfekcyjnego oraz 17250 sztuk maseczek ochronnych. Środki te zostały rozdysponowane do wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu jasielskiego przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle i Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin.

W imieniu Zarządu Powiatu, starosta jasielski Adam Pawluś, złożył podziękowanie Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle za nadzorowanie akcji.

Opracowanie: bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: Powiat Jasielski