Międzygminne ćwiczenia- pożar lasu w Dobrucowej

W dniu 25 lipca 2020 roku w miejscowości Dobrucowa, gmina Tarnowiec odbyły się ćwiczenia międzygminne w których udział brały jednostki OSP z terenu gminy Tarnowiec i Jasło. Ćwiczenia dotyczyły działań z zakresu gaszenia pożaru lasu zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 3 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle, 7 jednostek OSP z terenu Gminy Tarnowiec tj. Czeluśnica, Wrocanka, Roztoki, Dobrucowa, Brzezówka, Sądkowa i jednostka OSP KSRG Tarnowiec. Z terenu Gminy Jasło udział brało 5 jednostek OSP tj. Szebnie, Niepla, Bierówka, Chrząstówka i OSP KSRG Warzyce.

Założeniem ćwiczeń było ugaszenie pozorowanego pożaru lasu poprzez podanie sześciu prądów gaśniczych wody w natarciu oraz wykonanie dwóch linii zasilających z węża W-75 na odległość ok. 550 każda z nich, ze zlokalizowanego na rzece Jasiołka punktu czerpania wody.

 W czasie ćwiczeń doskonalono:

– dostarczanie wody na duże odległości

– prowadzenie łączności dowodzenia i współdziałania z podziałem na odcinki bojowe,

– współdziałanie pomiędzy jednostki PSP i OSP,

– sprawdzenie praktyczne możliwości taktycznych i technicznych posiadanego sprzętu.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Lula, KP PSP w Jaśle

Zdjęcia: Przemysław Rak