Obóz harcerski w Hucie Polańskiej

W dniach od 6 do 23 lipca 2020 roku, w powiecie jasielskim w miejscowości Huta Polańska, gm. Krempna, odbywa się obóz harcerski, który zlokalizowany jest na leśnej polanie przy schronisku Hajstra. Łącznie przebywa tam ponad 60 harcerzy wraz z opiekunami z powiatów mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego. Komenda Powiatowa PSP
w Jaśle zorganizowała odprawę, w której udział wzięli komendant obozu hm. Renata Dzieszko i p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana w celu omówienia szczegółów dotyczących bezpiecznego przebiegu wypoczynku, zasad sprawdzania łączności i przekazywania ostrzeżeń meteorologicznych.

W dniu 25 czerwca odbyła się wizytacja w miejscu zaplanowanego obozu, w którym udział wzięli przedstawiciele: KP PSP w Jaśle, Dowódca JRG i Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie, ZHR, UG Krempna, MPN w Krempnej oraz właściciel schroniska Hajstra. Po rozpoczęciu wypoczynku w dniu 9 lipca br., harcerzy odwiedził p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Jarosław Lula, który skontrolował rozmieszczenie namiotów i innych obiektów wg. planu obozowiska, ilość i rozmieszczenie sprzetu ppoż. oraz przeprowadził próbną ewakuację na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto w dniu 15 lipca br. na teren obozu udali się strażacy z JRG PSP w Jaśle, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa, szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Strażacy zorganizowali również pokaz sprzętu ratowniczego.

Opracowanie: bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł.bryg. Jarosław Lula, asp. Grzegorz Garbacik