Uroczyste przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z powiatu jasielskiego

8 października, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się oficjalne przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu jasielskiego w ramach zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Jednostki OSP z terenu powiatu jasielskiego otrzymały możliwość dofinansowania realizacji zadań statutowych innych niż te bezpośrednio związane z działaniami ratowniczymi. Są to zadania związane m.in. z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, a także przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy lub innych działań o podobnym charakterze.

Promesy odebrali prezesi jednostek OSP, którym przyznano dofinansowanie. W powiecie jasielskim dofinansowanie otrzymały 91 jednostki na łączną kwotę 455 tysięcy złotych.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyła senator RP Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch, komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak oraz pracownicy KP PSP w Jaśle.

Opracowanie: mgr Agnieszka Drewniak, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Ireneusz Michalik, KP PSP w Jaśle