Międzynarodowe ćwiczenia pokazowe w Jaśle

6 września o godzinie 11.00 przy ul. Szopena w Jaśle w pobliżu wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce rozpoczęły się ćwiczenia pokazowe pod kryptonimem „Powódź 2019”. Organizatorami tych ćwiczeń był Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Działaniom strażaków przyglądali się m.in. mjr Milan Duszenia, Komendant Straży Pożarnej w Bardejowie, Paweł Celuch Prezydent Dobrowolnej Pożarnej Ochrony Słowackiej Republiki, bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Adam Pawluś Starosta Jasielski, st. bryg. Marek Górniak Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, dh Stanisław Święch Prezes ZOP ZOSP RP
w Jaśle, komendanci i kierownicy służb, inspekcji i straży z terenu powiatu jasielskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Jaśle.

Założeniem do pokazowych ćwiczeń była budowy rękawów przeciwpowodziowych, jakie występują na Słowacji, a także rękawów i zapory przeciwpowodziowej. Ćwiczeniami kierował Mateusz Błasik Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. W ćwiczeniach udział wzięło ok. 80 strażaków, w tym 8 zastępów (32 strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słowacji z okręgu Bardejowskiego, 12 zastępów OSP z terenu powiatu jasielskiego z gminy Jasło: Warzyce, Trzcinica, Niepla, Chrząstówka, Szebnie, Zimna Woda, Bierówka, Osobnica, „Florian” Żółków, z terenu miasta Jasła : Niegłowice, Hankówka, Żółków oraz jeden zastęp z gminy Skołyszyn.

Opracował: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle

Zdjęcia: mł. bryg. Jan Szeląg