Poszukiwania zaginionego mężczyzny

W dniu 24 kwietnia 2020 roku do Komendy Powiatowej PSP w Jaśle wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego Policji o zaginionym mężczyźnie i wytypowanym miejscu, gdzie mógł zaginąć – akwen wodny przy ulicy Kwiatowej w Jaśle. Do zdarzenia  zadysponowano nurków z KP PSP Jasło wchodzących w skład specjalistycznej grupy wodo-nurkowej „Sanok”. Początkowo działania poszukiwawcze polegały na sprawdzeniu linii brzegowej z lądu oraz powierzchni wody przy użyciu łodzi. Następnie dwie pary nurków, kolejno po sobie, sprawdzały pod wodą miejsca przy kejach i brzegach, gdzie potencjalnie można wpaść do wody, ponadto cały czas sprawdzano dno akwenu z łodzi przy pomocy bosaków. Nurkowie podczas pracy pod wodą używali łączności bezprzewodowej. Działania po ponad dwóch godzinach zakończono, poszukiwanej osoby nieodnaleziono. Na miejscu cały czas obecni byli funkcjonariusze Policji z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Opracowanie: mł. bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle