Ćwiczenia na terenie zakładu Baltic Wood

W dniu 24 czerwca 2019 roku na terenie zakładu Baltic Wood  w Jaśle odbyły się ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego. Plan ćwiczeń zakładał gaszenie pożaru kotłowni oraz silosów na zrębki i trociny, a także współdziałanie jednostek OSP z terenu Gminy Jasło.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9:30. W pierwszym rzucie na miejsce przybyły
z JRG Jasło: GBARt 2,5/28, GCBA 5/32, GCBA 8/53, SHD 23, SLRR oraz GBARt OSP Warzyce. Zadaniem dwóch zastępów GBARt było zbudowanie zasilania z zewnętrznego zbiornika ppoż. znajdującego się na terenie zakładu do samochodów GCBA i podanie dwóch prądów wody w natarciu na silosy:
z działka przenośnego dużej wydajności zasilanego
z GCBA 8/53 oraz kosza podnośnika SHD 25 zasilanego z GCBA 5/32.

W drugim rzucie na miejsce przybyły jednostki: OSP Szebnie,
OSP Bierówka, OSP Chrząstówka, OSP Trzcinica – zadaniem tych jednostek było podanie czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się pomieszczenie kotłowni oraz zbudowanie zasilania z zakładowej sieci hydrantowej.

Po zakończeniu ćwiczeń podsumowania dokonał Dowódca JRG mł. bryg. Piotr Śmietana oraz pracownicy zakładu nadzorujący sprawy technologiczne i ppoż.

Ostatnim elementem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką zakładu, przejście po kotłowniach wraz ze sterownią, halach produkcyjnych i magazynowych, sprawdzeniu dróg dojazdowych
i ewakuacyjnych, umiejscowieniu wyłączników prądu i gazu.

Sporządził: mł. bryg. Jan Szeląg, KP PSP Jasło
Zdjęcia: mł. bryg. Jan Szeląg, mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP Jasło