Ćwiczenia lodowe

W dniach 11-15 stycznia 2019 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Jaśle na terenie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego w Jaśle w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym na obszarach zalodzonych.

W trakcie ćwiczeń zapoznano się ze sposobem wykorzystania sprzętu ratownictwa wodnego oraz zabezpieczeniem ratowników, a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących z przerębli. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych. W dalszej kolejności strażacy przećwiczyli samoratowanie polegające na wyjściu samemu z przerębli.

Opracował, zdjęcia: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP Jasło.