Próbna ewakuacja szkoły w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach

19 listopada, o godz. 12.30 w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach odbyła się próbna ewakuacja szkoły. W ewakuacji wzięły udział dwa zastępy JRG Jasło i jednostka OSP KSRG Kołaczyce. Po ogłoszeniu ewakuacji młodzież ze szkoły została wyprowadzona przez nauczycieli w miejsce bezpieczne, w sumie 296 uczniów i 18 pracowników szkoły. Ewakuacją kierowała dyrektor szkoły Antoni Salacha. Sprawności przeprowadzenia ewakuacji przyglądał się zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, zastępca dowódcy JRG mł. bryg. Jarosław Lula.

Spotkanie było okazją do prelekcji na temat „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana omówił zagrożenia, jakie mogą wystąpić w sezonie grzewczym, możliwość zatrucia tlenkiem węgla przez nieszczelne wentylację. Uczniowie klas mundurowych mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów bojowych. Na koniec prelekcji młodzież otrzymała ulotki informacyjne z prośbą o przekazanie rodzicom.

Opracował: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle