Próbna ewakuacja szkoły w Święcanach

16 października 2019 roku o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej
w Święcanach odbyła się próbna ewakuacja szkoły. W ewakuacji wzięła udział jednostka OSP KSRG Święcany w sile dwóch zastępów. Po ogłoszeniu ewakuacji młodzież ze szkoły została wyprowadzona przez nauczycieli na boisko szkolne, w sumie 270 uczniów i 17 pracowników szkoły. Ewakuacją kierowała dyrektor Katarzyna Pyzik. Sprawności przeprowadzenia ewakuacji przyglądał się zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, wójt gminy Skołyszyn Bogdan Kręcisz, komendant gminny OSP dh. Stanisław Święch.

Spotkanie było doskonałą okazją do rozpoczęcia tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle omówił zagrożenia, jakie mogą wystąpić w sezon grzewczy i możliwość zatrucia tlenkiem węgla przez nieszczelne wentylację. Młodzież została pouczona jak bezpiecznie opuścić swój dom w razie niebezpieczeństwa.
Na koniec prelekcji młodzież otrzymała ulotki informacyjne z prośba
o przekazanie rodzicom.

Opracował: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP Jasło
Zdjęcia: Krzysztof Słowik, OSP Święcany