2015-03-06   Narada roczna w KP PSP Jasło
  W dniu 06 marca 2015 roku na terenie tut. Komendy odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Jaśle w roku 2014.

    W spotkaniu uczestniczyli m.in.: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Adam Kmiecik - Wicestarosta Jasielski, Antoni Pikul - Z-ca Burmistrza Miasta Jasła, dh Stanisław Święch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, wójtowie i przedstawiciele Urzędów Gmin, Komendanci Gminni, przedstawiciele służb mundurowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy.

Podczas narady podsumowano działalność jasielskiej Komendy w roku 2014, przedstawiono analizę wyjazdów JRG oraz stan wyposażenia. Określono cele i kierunki działania na rok 2015. Podziękowano za dobrą współpracę z lokalnymi samorządami oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.Dodal: mł.bryg. Ireneusz Michalik<< Powrot