2016-12-07   Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Jaśle
  W dniu 06.12.2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

    Posiedzenie prowadzone przez Prezesa Zarządu dh Stanisława Święcha poświęcone było inauguracji kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, przyjęciu planu pracy na rok 2017 oraz bieżącym sprawom funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, przedstawiciele Urzędów Gmin, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle oraz przedstawiciele służby operacyjnej Komendy.
Na spotkaniu Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Marek Górniak przedstawił tematykę zainicjowanej przez MSWiA w październiku br. kampanii społecznej, która ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego w naszych domach i mieszkaniach tj. akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”. Na spotkaniu rozdysponowano 10 000 szt. ulotek dotyczących kampanii, które przekazano członkom Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle. Ulotki trafią do miejscowości na terenie gmin powiatu jasielskiego. Rozdysponowane przez strażaków ochotników przyczynią się do popularyzowania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych.Dodal: mł.bryg. Ireneusz Michalik<< Powrot