2016-11-08   Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle
  4 listopada 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbył się uroczysty apel z okazji powołania bryg. mgr inż. Marka Górniaka na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

    W uroczystości wzięli udział strażacy i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście: Wicewojewoda Podkarpacki - Witold Lechowski,
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP –st.bryg. mgr inż. Andrzej Babiec,
komendanci powiatowi PSP z ościennych powiatów,
przedstawiciele służb mundurowych,
st.bryg. w st.spocz. Wiesław Latoszek – były Komendant Powiatowy PSP w Jaśle,
kapelan strażaków powiatu jasielskiego – ks. Tadeusz Wawryszko,
dh Stanisław Święch – Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle,
przedstawiciele samorządu na czele ze starostą jasielskim Mariuszem Sepiołem,
oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu jasielskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.mgr inż. Andrzejowi Babcowi. Po przyjęciu meldunku i wprowadzeniu pocztu sztandarowego komendy, odegrano hymn państwowy oraz odczytano decyzję o powołaniu na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Jaśle bryg.mgr inż. Marka Górniaka. Następnie głos zabrał zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł.bryg.mgr inż. Bogdan Ziemba, który odczytał charakterystykę służby nowego Komendanta. Po odczytaniu charakterystyki nastąpiło uroczyste przejęcie obowiązków przez komendanta w obecności pocztu sztandarowego i st. bryg. Andrzeja Babca. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia oraz nowo powołany komendant PSP. Uroczystość zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i złożenie meldunku podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP.

Pan bryg. mgr inż. Marek Górniak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1994 roku rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przechodząc przez następujące stanowiska: specjalista ratownik, dowódca zastępu dowódca sekcji, młodszy oficer, dowódca zmiany zastępca dowódcy JRG, od 2004 roku dowódca JRG, a od 30 września 2016 r. p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle.
W roku 2007 oraz w 2010 dowodził działaniami podczas powodzi, która nawiedziła powiat jasielski oraz brał udział w pracach sztabu podczas powodzi w powiecie tarnobrzeskim. Pełnił nieetatową funkcję zastępcy dowódcy kompani gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „RESOVIA” w ramach, której dowodził pododdziałami podczas międzynarodowych ćwiczeń służb ratowniczych „EU Carpathex 2011” w Tarnobrzegu, ćwiczeniach między wojewódzkich „SILVA 2012” w Starachowicach, ćwiczeniach między wojewódzkich „H2O 2016” w Kielcach.
Pan bryg. Marek Górniak, w swojej karierze był reprezentantem naszej jednostki jak również byłego woj. krośnieńskiego w piłce nożnej oraz siatkowej.
Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany między innymi: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”.
W roku 2010 z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Krzyż Zasługi Za Dzielność.

Dodal: mgr Agnieszka Drewniak<< Powrot