2016-05-19   Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2016
  W dniu 17 maja 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Jaśle odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

     Obchody Dnia Strażaka, rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Stanisława w Jaśle, w intencji wszystkich strażaków powiatu jasielskiego oraz ich rodzin. Mszy Świętej przewodniczył ks. Tadeusz Wawryszko - kapelan strażaków powiatu jasielskiego.

Podczas okolicznościowego apelu na placu wewnętrznym jasielskiej komendy wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i korporacyjne oraz akty nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków z terenu powiatu jasielskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:
- Witold Lechowski – Wicewojewoda Podkarpacki,
- st. bryg. Jan Ziobro - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- Mariusz Sepioł – Starosta Jasielski
- Tadeusz Gorgosz – Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego,
- Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła,
Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miasta Jasła
oraz wójtowie z terenu powiatu jasielskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych, przedstawicielka Elżbiety Łukacijewskiej - Posła do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel Bogdana Rzońcy - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicielka Alicji Zając - Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z sąsiednich powiatów, strażacy emeryci i członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle, szefowie służb i podmiotów oraz instytucji z którymi współpracuje jasielska Komenda.

W dowód uznania zasług w zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy naszej komendy oraz członków ochotniczych straży pożarnych.

„Srebrną odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
- st.kpt. Edward Gronek,
- dh Stanisław Święch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

„Brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
- dh Wiesław Świątek – Prezes OSP Harklowa,
- dh Andrzej Książkiewicz – Komendant Gminny OSP w Gminie Krempna,
- dh Jerzy Sanokowski – Komendant Gminny OSP w Gminie Jasło.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie za społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
- st.asp. Adam Durał

Z okazji święta Patrona wszystkich Strażaków – św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka”, funkcjonariusze PSP pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych w całym kraju otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe.

Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki, st. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Mariusz Sepioł Starosta Jasielski oraz st. bryg. Wiesław Latoszek Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe:

- w korpusie oficerów, awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:
- na stopień starszego kapitana dla kpt. Edward Gronek,

- na stopień aspiranta, awanse nadane przez Komendanta Głównego PSP:
- mł. asp. Mateusz Pawłowski,

- w korpusie podoficerów nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
• na stopień starszego ogniomistrza:
- ogn. Dariusz Buczakowski,
• na stopień młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Tomasz Bachórz,
- st. sekc. Jerzy Wojdyła,
- st. sekc. Tomasz Zawisza,
• na stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Wojciech Forystek,
- sekc. Łukasz Gierlicki,
- sekc. Piotr Kosiba,
- sekc. Paweł Tokarz,
- sekc. Piotr Wojdyła.

Coroczną tradycją jest, że za zasługi dla pożarnictwa Starosta Jasielski przyznaje nagrodę rzeczową dla jednego wyróżniającego się strażaka z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle. W bieżącym roku z rąk Mariusza Sepioła Starosty Jasielskiego nagrodę taką otrzymał:
st.ogn. - Dariusz Buczakowski.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek, złożył podziękowania strażakom oraz pracownikom cywilnym KP PSP w Jaśle oraz wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu jasielskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podczas tegorocznych obchodów „Dnia Strażaka” Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki, st. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Mariusz Sepioł Starosta Jasielski, Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła oraz mł. bryg. Bogdan Ziemba Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle (przewodniczący komitetu budowy pomnika), dokonali odsłonięcia pomnika Romualda Palcha – pierwszego komendanta oraz założyciela jasielskiej straży pożarnej. Aktu poświęcenia pomnika dokonał ks. Tadeusz Wawryszko Kapelan Strażaków Powiatu Jasielskiego.

>>>Dodatkowe informacje nt Romualda Palcha<<<Dodal: mł.bryg. Ireneusz Michalik<< Powrot