STRUKTURA

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 • mł.bryg.mgr inż. Jan Szeląg – dowódca JRG
 • mł.bryg.mgr Jarosław Lula – zastępca dowódcy JRG

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy:

 • bryg.mgr inż. Wacław Pasterczyk – naczelnik wydziału
 • mł.bryg.mgr inż. Ireneusz Zagórski – zastępca naczelnika wydziału
 • mł.bryg.mgr inż. Ireneusz Michalik – starszy specjalista

Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski:

 • mł.bryg. mgr inż. Sławomir Madejczyk – naczelnik wydziału
 • mł.bryg.mgr inż. Piotr Surmacz – zastępca naczelnika wydziału
 • asp.sztab.inż. Andrzej Walczyk – specjalista
 • asp. Krystian Depczyński – starszy inspektor
 • mgr Agnieszka Drewniak – starszy technik
 • Irena Kotulak – pracownik cywilny

Sekcja Finansów:

 • mgr inż. Justyna Nosal – główny księgowy
 • mgr Bogusława Bors – specjalista