KIEROWNICTWO


p.o. Komendant Powiatowy PSP w Jaśle
mł.bryg. mgr inż. Piotr Śmietana