KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Marek Górniak