KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Marek Górniak

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. mgr inż. Bogdan Ziemba