KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
st. bryg. mgr inż. Marek GórniakZastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle
mł.bryg. mgr inż. Piotr Śmietana