Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle

Z dniem 12 sierpnia 2019 r. Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotra Śmietanę.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępców st. bryg. Daniela Dryniaka, bryg. mgr Andrzeja Marczeni oraz komendanta powiatowego PSP w Jaśle st. bryg. Marka Górniaka.