Ćwiczenia taktyczne na terenie zakładu Baltic Wood w Jaśle

24 czerwca, na terenie zakładu Baltic Wood w Jaśle odbyły się ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego. Plan ćwiczeń zakładał gaszenie pożaru kotłowni oraz silosów na zrębki i trociny, a także współdziałanie jednostek OSP z terenu gminy Jasło.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9:30. Jako pierwsze na miejsce przybyły z JRG Jasło: GBARt 2,5/28, GCBA 5/32, GCBA 8/53, SHD 23, SLRR oraz GBARt OSP Warzyce. Zadaniem dwóch zastępów GBARt było zbudowanie zasilania z zewnętrznego zbiornika pożarowego znajdującego się na terenie zakładu do samochodów GCBA i podanie dwóch prądów wody w natarciu na silosy: z działka przenośnego dużej wydajności zasilanego z GCBA 8/53 oraz kosza podnośnika SHD 25 zasilanego z GCBA 5/32.

Następnie na miejsce ćwiczeń przybyły jednostki: OSP Szebnie,
OSP Bierówka, OSP Chrząstówka, OSP Trzcinica. Zadaniem tych jednostek było podanie czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się pomieszczenie kotłowni oraz zbudowanie zasilania z zakładowej sieci hydrantowej.

Po zakończeniu ćwiczeń podsumowania dokonał dowódca JRG mł. bryg. Piotr Śmietana oraz pracownicy zakładu nadzorujący sprawy technologiczne i przeciwpożarowe.

Ostatnim elementem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką zakładu, przejście po kotłowniach wraz ze sterownią, halach produkcyjnych i magazynowych, sprawdzeniu dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, umiejscowieniu wyłączników prądu i gazu.

Opracowanie: mł. bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Jan Szeląg, mł. bryg. Piotr Śmietana.