Ćwiczenia „ORION 2019”

18 czerwca 2019 r. na  terenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowego  Orion Engineered  Carbons Sp z.o.o odbyły się ćwiczenia praktyczno aplikacyjne pod kryptonimem „ORION 2019”. Ćwiczenia  połączone były z ćwiczeniami obronnymi struktur zarządzania kryzysowego powiatu jasielskiego „Bieszczady – 19”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zasad i procedur zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym opracowanym dla zakładu. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego z powiatu jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego oraz siły i środku służb współdziałających Policji, Pogotowia  Ratunkowego, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 

Strażacy gasili zbiornik magazynowy o pojemności 3000 m3 wypełniony olejami do produkcji sadzy. W wyniku zdarzenia  7 osób odniosło obrażenia. Kwalifikowanej pierwszej pomocy  udzielali im  min.   strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na potrzeby akcji został powołany sztab w skład, którego weszli przedstawiciele służb,  którzy wypracowywali wnioski na potrzeby akcji ratowniczej. Ćwiczenia oceniane były przez oficerów KW PSP z Rzeszowa bryg. Piotra Guzka i mł.bryg. Macieja Nowaka.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jaśle