Uroczysty apel z okazji zakończenia służby w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Bogdana Ziemby

W piątek, 31 maja na placu wewnętrznym KP PSP w Jaśle odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej bryg. Bogdana Ziemby, zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle.

W apelu wzięli udział strażacy, pracownicy cywilni KP PSP w Jaśle, emerytowani komendanci PSP, zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodzina bryg. Bogdana Ziemby.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Jaśle, przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Sławomira Madejczyka. Następnie głos zabrał st.bryg. Marek Górniak, komendant powiatowy PSP w Jaśle, który przywitał przybyłych na apel gości oraz przedstawił charakterystykę służby bryg. Bogdana Ziemby.

Po odczytaniu charakterystyki nastąpiło uroczyste zdanie obowiązków przez zastępcę komendanta powiatowego PSP w Jaśle.

W dalszej kolejności głos zabrał bryg. Bogdan Ziemba, który podziękował swoim kolegom z PSP oraz z ZTS Gamrat za 33 lata szczęśliwej służby.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, strażacy, którzy również dziękowali za udaną współpracę oraz podkreślali osiągnięcia zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle.

Apel zakończył się złożeniem meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Jaśle.

Opracowanie: mgr Agnieszka Drewniak, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jaśle

Charakterystyka służby bryg. Bogdana Ziemby >>>