Spotkanie z przedstawicielami OSP powiatu jasielskiego

We wtorek 9 kwietnia, w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle odbyło się spotkanie podsumowujące 3 lata wsparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu jasielskiego. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca.

Obecny na spotkaniu zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego bryg. Daniel Dryniak omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych dla jednostek OSP w skali kraju oraz województwa podkarpackiego.Podziękował druhom za gotowość i wsparcie w działaniach Państwowej Straży Pożarnej,a także przedstawicielom władz samorządowych za dotychczasową pomoc udzielaną jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast komendant powiatowy PSP w Jaśle, st.bryg. Marek Górniak, przedstawił kwoty przyznanego dofinansowania w latach 2016-2018, z podziałem na jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i spoza systemu w powiecie jasielskim.

Opracowanie: mgr Agnieszka Drewniak, KP PSP w Jaśle,
Zdjęcia: Mateusz Lechwar, Krzysztof Słowik