Stop pożarom traw 2019

25 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Skołyszynie, odbyła się prelekcja na temat zakazu wypalania traw w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej PSP „Stop Pożarom Traw 2019”. Pogadankę poprowadził mł. bryg. Piotr Śmietana, dowódca JRG KP PSP w Jaśle. W czasie spotkania z uczniami klas I-VIII (ok. 250 osób) omówiono, jakie zagrożenia mogą wystąpić w czasie wypalania traw dla:

  • życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt,
  • budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • powierzchni leśnych.

Wytłumaczono uczniom, że w czasie pożaru trawy ważnym elementem jest siła i kierunek wiatru, które maja decydujący wpływ na niekontrolowane rozprzestrzenianie się pożaru.

Dowódca JRG poinformował, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP Jasło
Zdjęcia: Hubert Hasiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie