Usuwanie skutków silnego wiatru w powiecie jasielskim

W dniach 10-11 marca 2019 roku nad powiatem jasielskim przeszedł front atmosferyczny z silnymi wiatrami. W wyniku wichur zerwane i uszkodzone zostały dachy na budynkach mieszkalnych,gospodarczych oraz połamane liczne drzewa, uszkodzone linie wysokiego napięcia.W sumie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jasielskiego interweniowali 153 razy. Zerwanych zostało 5 dachów z budynków mieszkalnych, uszkodzonych 26 dachów na budynkach mieszkalnych i 42 dachy na budynkach gospodarczych.Zdarzeń, w których połamane zostały drzewa i konary odnotowano 80.

Największe straty wichura poczyniła przy uszkodzeniu dachów:

  • Jasło ul. Towarowa – zerwany dach na budynku produkcyjnym 300m2,
  • Gorajowie – zerwany cały dach na budynku mieszkalnym,
  • Bieździedza – zerwany dach na budynku mieszkalnym 100 m2
  • Święcany – uszkodzony dach na budynku mieszkalnym 130m2
  • Błażkowa – uszkodzony dach na budynku gospodarczym 100m2
  • Skołyszyn – uszkodzony dach na budynku remizy OSP 70m2
  • Jasło ul. Mickiewicza – uszkodzony dach na sklepie handlowym 80m2
  • Żółków – uszkodzony dach na budynku mieszkalnym 30m2
  • Krempna – uszkodzony dach na budynku mieszkalnym 30m2

Na szczęście w czasie wichur nikt nie odniósł obrażeń.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Śmietana, mł. bryg. Jan Szeląg, KP PSP Jasło
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP Jasło, Krzysztof Słowik OSP Święcany