Bezpieczne ferie w powiecie jasielskim

W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2019”, oraz w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, strażacy z  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przeprowadzili w jasielskich placówkach edukacyjnych spotkania z udziałem dzieci oraz młodzieży.

W czasie spotkań strażacy informowali o zasadach bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Szczególnie mocno akcentowano zagrożenia związane z lodem na naturalnych akwenach. Strażacy przestrzegali przed korzystaniem z niezorganizowanych i niezabezpieczonych ślizgawek, gdzie ryzyko załamania się lodu jest bardzo duże. Funkcjonariusze z KP PSP w Jaśle zademonstrowali jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze oraz uczyli, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka pogadanek obejmowała również zagadnienia bezpiecznego dogrzewania mieszkań w sezonie zimowym.

Opracowanie: mgr Agnieszka Drewniak, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jaśle