Przekazanie kart rabatowych od PKN Orlen dla strażaków OSP

W dniu 27.12.2018 r. w siedzibie KP PSP w Jaśle w ramach wdrożenia Programu Karta Rabatowa dla jednostek OSP  włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego odbyło się spotkanie z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jasielskiego. Na spotkaniu komendant powiatowy PSP w Jaśle, st.bryg. Marek Górniak przekazał karty rabatowe, dla 302 członków OSP z KSRG posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,  na paliwo do wykorzystania na stacjach PKN ORLEN.  

Spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw operacyjnych. Przypomniano zasady dysponowania sił iśrodków KSRG. Omówiono realizację zagadania publicznego pt.:” Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” W związku z kończącym się rokiem spotkanie było okazją do złożenia życzeń Prezesom reprezentującym OSP z ksrg z terenu powiatu oraz podziękowania za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk
Zdjęcia: mł.bryg. Ireneusz Michalik