Dzień bezpieczeństwa w zakładzie Naturex

15 listopada 2018 roku na terenie zakładu Naturex Polska Sp. z o. o w Jaśle odbył się dzień bezpieczeństwa dla pracowników zakładu. W trakcie spotkania z pracownikami odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa pożarowego, w której wzięło udział ok. 120 osób.

Głównymi tematami prelekcji były:

  • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – ogólnopolska akcja organizowana przez Państwową Straż Pożarną (każda osoba otrzymała ulotkę dot. akcji),
  • rodzaje gaśnic i ich zastosowanie do gaszenia grup pożarów,
  • zachowanie się w czasie pożaru na terenie zakładu pracy i w budynkach mieszkalnych.

W drugiej części spotkania odbyły się praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się gaśnicą. Każdy z pracowników mógł sam ugasić pożar cieczy gaśnica proszkową.

Link do filmu z ćwiczenia na terenie zakładu Naturex

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Jan Szeląg