Uroczyste przekazanie nowego samochodu dla OSP Trzcinica

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy z powiatu jasielskiego, pozyskała w bieżącym roku nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 3/30. Pojazd marki VOLVO z napędem 4 x 4 za kwotę 779 835 złotych, który został kupiony przy współfinansowaniu środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji komendanta głównego PSP oraz wkładu Gminy Jasło.

16 listopada br. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu jednostce OSP. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, której przewodniczył krajowy kapelan strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki. Podczas uroczystej zbiórki przed remizą OSP, przekazania samochodu dokonali: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Jopek oraz wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: poseł na Sejm RP Maria Kurowska, senator RP Alicja Zając, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, władze i delegacje OSP z terenu powiatu oraz gminy Jasło, a także delegacja słowackich strażaków z Bardejova.

Podczas uroczystości strażacy z OSP w Trzcinicy zostali uhonorowani odznaczeniami związkowymi, jak również wręczono odznaczenia przyznane przez Stowarzyszenie Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana Mazovia w Polsce. Przekazano także podziękowania za pomoc finansową i realizację zakupu samochodu.

Opracowanie: mł. bryg. Sławomir Madejczyk, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: portal jaslo112 oraz Zbigniew Knapik