Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Święcanach

16 października, o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej w Święcanach odbyła się próbna ewakuacja szkoły. W ewakuacji wzięła udział jednostka OSP KSRG Święcany w sile dwóch zastępów. Po ogłoszeniu ewakuacji młodzież ze szkoły została wyprowadzona przez nauczycieli na boisko szkolne, w sumie 270 uczniów i 17 pracowników szkoły. Ewakuacją kierowała dyrektor szkoły  Katarzyna Pyzik. Sprawności przeprowadzenia ewakuacji przyglądał się zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, wójt Gminy Skołyszyn Bogdan Kręcisz, komendant gminny OSP dh Stanisław Święch.

            Spotkanie było doskonałą okazją do rozpoczęcia tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle omówił zagrożenia, jakie mogą wystąpić w sezonie grzewczym, możliwość zatrucia tlenkiem węgla przez nieszczelne wentylację. Młodzież została pouczona jak bezpiecznie opuścić swój dom w razie niebezpieczeństwa. Na koniec prelekcji młodzież otrzymała ulotki informacyjne z prośba o przekazanie rodzicom.

Opracował: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: Krzysztof Słowik, OSP Święcany