2017-04-24
  Zwiększenie środków finansowych dla OSP

wiecej    


 mgr Agnieszka Drewniak


2017-03-21
  Listu sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego
Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

wiecej    


 mgr Agnieszka Drewniak


2017-02-20
  List MSWiA

wiecej    


 mgr Agnieszka Drewniak


2017-02-13
  Wystąpienie MSWiA
Wystąpienie roczne wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej

wiecej    


 mgr Agnieszka Drewniak


2017-02-13
  Wystąpienie MSWiA
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

wiecej    


 mgr Agnieszka Drewniak


<< archiwum newsów >>
 Informacje dotyczące naboru. [szczegóły]
  Zdarzenia od początku roku
na dzień 2017-04-28
 Pożarów 405
 Miejscowych zagrożeń 122
 Alarmów fałszywych 12
 Razem 539

Poradnik bezpiecznych zachowań